VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

MİSYON
Eskişehir’de yaşayan nesillerin daha iyi yetişmesini ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak.

VİZYON
Sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla gelişen, tarımsal kalkınmayı hedefleyen, iklim değişikliğine duyarlı, olağan üstü durumlara dayanıklı, herkes için eşit, erişilebilir, huzurlu ve mutlu bir şehir olmaya devam etmek.

TEMEL DEĞERLER
“Tarafsızlık, şeffaflık, hesap verebilirlik, erişilebilirlik, katılımcılık, üretkenlik, verimlilik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, canlıya ve çevreye duyarlılık”

AMAÇLAR VE HEDEFLER

AMAÇ 1. ESKİŞEHİR’İN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DUYARLILIĞINI ARTTIRMAK
Hedef 1.1. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Arttırılacak, İklim Değişikliğiyle Mücadele Edilecek
Hedef 1.2. Sürdürülebilir Atık Yönetim Sistemi Geliştirilecek ve Çevre Koruma Bilinci Arttırılacak
Hedef 1.3. Mevcut Yeşil Alanlar Korunacak, Fonksiyonları Çeşitlendirilecek ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulacak

AMAÇ 2. ESKİŞEHİR’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 2.1. Alternatif Kent İçi Ulaşım İmkânları Geliştirilecek
Hedef 2.2. Toplu Taşıma Sistemlerinin Kullanım Oranı, Hizmet Kalitesi ve Çevreye Duyarlılığı Yükseltilecek
Hedef 2.3. Trafik Yönetiminin Etkinliği Arttırılacak
Hedef 2.4. Kentsel Ulaşım Alt Yapısı Geliştirilecek  

AMAÇ 3. ESKİŞEHİR’İN YERLEŞME KALİTESİNİ VE DAYANIKLILIĞINI ARTTIRMAK
Hedef 3.1.  İmar Planlama ve Uygulama Faaliyetlerinin Etkinliği Arttırılacak
Hedef 3.2. Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri Sürdürülecek

AMAÇ 4. ESKİŞEHİRLİLERİN GÜVENLİ, HUZURLU VE SAĞLIKLI BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK
Hedef 4.1.  Afetlere ve Acil Durumlara Yönelik Faaliyetler Sürdürülecek
Hedef 4.2. Denetim Faaliyetlerinin Etkinliği Arttırılacak
Hedef 4.3. Sağlıklı Kent Ortamı Korunacak

AMAÇ 5. ESKİŞEHİR’İN YERELDE KALKINMASINI SAĞLAMAK
Hedef 5.1. Tarım ve Hayvancılık Desteklenecek
Hedef 5.2. Turizm Potansiyeli Geliştirilecek ve Çeşitliliği Arttırılacak

AMAÇ 6. ESKİŞEHİR’DE EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR FAALİYETLERİNİ GÜNLÜK YAŞANTININ BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEK
Hedef 6.1. Yaşam Boyu Öğrenme Faaliyetleri Arttırılacak ve Yaygınlaştırılacak
Hedef 6.2. Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Zenginleştirilerek Sürdürülecek
Hedef 6.3. Spor Kültürü Tabana Yayılacak ve Sportif Faaliyetler Arttırılacak

AMAÇ 7. ESKİŞEHİRLİLERE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK VE KENTİN SOSYAL SORUNLARINI ÇÖZMEK
Hedef 7.1. Özel İhtiyaç Sahibi Gruplar Desteklenecek
Hedef 7.2. Maddi, Manevi ve Sosyal Yoksunluklarla Mücadele Edilecek

AMAÇ 8. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK
Hedef 8.1. Mali Sürdürülebilirlik Sağlanacak
Hedef 8.2. Bilişim Sistemleri ve e-Belediye Hizmetleri Geliştirilecek
Hedef 8.3. İnsan Kaynakları Kapasitesi Geliştirilecek
Hedef 8.4. Bina ve Tesislerin Kalitesi Korunacak, Fiziki Kaynakların Kapasitesi Geliştirilecek
Hedef 8.5. Kurumsal İletişim Kapasitesi ve Katılımcılık Güçlendirilecek