ARABULUCULUK KOMİSYONU

22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun "Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi" başlıklı 15. Maddesine 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 7036 sayılı Kanunun 22. maddesiyle eklenen sekizinci fıkrasında, arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyonun temsil edeceği hüküm altına alınmış, 02.06.2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 18. maddesinin ikinci fıkrasında da, idarenin arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adresini, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını internet sitesinde yayınlayacağı, arabulucuların görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alacağı belirtilmiştir.


Arabuluculuk Komisyon Üyeleri ;

Suat KADAN Hukuk Müşaviri (Asil Üye)
Deniz ÖZKAR GICI Avukat (Asil Üye)
Alaettin ÖZTÜRK Maaş Tahakkuk Şube Müdürü (Asil Üye)
Pınar KÖKSAL Avukat (Yedek Üye)
İrem ÇEVİKER MARAŞLI Avukat (Yedek Üye)
Nüket DİLSİZ İnsan Kaynakları Şube Müdürü (Yedek Üye)


Anılan kişilerin iletişim adresleri aşağıdaki gibidir:


Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Adres: Arifiye Mahallesi, İkieylül Caddesi, No: 53 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
E-Posta: hukuk@eskisehir.bel.tr
Telefon:0 222 211 55 00/1263