ARABULUCULUK KOMİSYONU

22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun "Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi" başlıklı 15. Maddesine 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 7036 sayılı Kanunun 22. maddesiyle eklenen sekizinci fıkrasında, arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyonun temsil edeceği hüküm altına alınmış, 02.06.2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 18. maddesinin ikinci fıkrasında da, idarenin arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adresini, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını internet sitesinde yayınlayacağı, arabulucuların görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alacağı belirtilmiştir.


Anılan yasal düzenlemeler uyarınca Başkanlık Makamı'nın 02.02.2018 tarih ve 769 sayılı "Olur"u ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni temsil etmek üzere 1. Hukuk Müşavirliği'nden Hukuk Müşaviri Av. Suat KADAN, Av. İrem ÇEVİKER MARAŞLI ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'ndan Maaş Tahakkuk Şube Müdürü Alaettin ÖZTÜRK’ten müteşekkil bir komisyon kurulmuş ve göreve başlamıştır.


Anılan kişilerin iletişim adresleri aşağıdaki gibidir:


Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Adres: Arifiye Mahallesi, İkieylül Caddesi, No: 53 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
E-Posta: hukuk@eskisehir.bel.tr
Telefon:0 222 211 55 00/1263