ETİK KOMİSYONU

2023 YILI ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı Resmi Gazetede, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.


ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.


KOMİSYON ÜYELERİMİZ

Başkan : M.Recai ERDİR (Genel Sekreter V.)
İrtibat: (0222) 211 55 30

Komisyon Üyesi : Av. Dilek AYDOĞAN (1. Hukuk Müşaviri)
İrtibat: (0222) 211 55 00

Komisyon Üyesi : Cengiz ÖZDEMİR (İnsan Kay. ve Eğit. Dai. Başkanı)
İrtibat: (0222) 211 55 00

MEVZUAT

Mevzuatlara buradan erişebilirsiniz.

ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

2021 YILI


ETİK HAFTASIFAALİYETLER

ETİK GÜNÜ ve HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Etik kurallarının afişleri 25-31 Mayıs tarihleri arasında Büyükşehir Belediyemizce; şehrimizin muhtelif yerlerindeki raketlere asılmak suretiyle ilan edilerek halka duyurulmuştur.