İMAR PLANI İLANLARI

Karar Tarihi: 01.01.2000
İlçe: Han
Mahalle:
Ada:
Pafta:
Parsel:
Plan Ölçeği: 1/5000
Açıklama: Han Yer Altı Şehri Arkeolojik Sit alanı
İlan Çıkış Tarihi: 16.03.2023
İlan Bitiş Tarihi: 14.04.2023