İDARİ PERSONEL

Prof.Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN   Büyükşehir Belediye Başkanı   211 55 27 - 211 55 28  

Iraz BAYINDIR   Özel Kalem Müdür V.   211 55 26  

Av. Ayşe ÜNLÜCE   Genel Sekreter   211 55 00  

Şenol KARA   Genel Sekreter Yardımcısı   211 55 00  

Deniz KAPLAN   Genel Sekreter Yardımcısı   211 55 00  

Senem EKİNCİ   Genel Sekreter Yardımcısı   211 55 00  

Av. Nergiz ABACI   Teftiş Kurulu Başkanı   211 55 00  

Ahmet Yaşar CEVİZLİ   İç Denetçi   211 55 00  

Av. Dilek AYDOĞAN   1. Hukuk Müşaviri   233 24 00  

Iraz BAYINDIR   Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı   211 55 00  

Evren KOLSAL   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı   211 55 00  

Cengiz ÖZDEMİR   İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı   211 55 00  

Mine AKISKALIOĞLU   Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı   211 55 00  

Neşet ARDUÇ   Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı   211 55 00  

Serdar ERGEN   Bilgi İşlem Dairesi Başkanı   211 55 00  

Dr. Erdal YAVUZ   Sağlık İşleri Dairesi Başkanı   211 55 00  

Hale KARGİN KAYNAK   Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı   211 55 00  

Cem SERTTAŞ   Makina İkmal Bak. ve Onarım Dairesi Başkanı   217 40 37  

Serap Aylin ŞENER   Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı   211 55 00  

Ali Rıza SALTIK   Mali Hizmetler Dairesi Başkanı   211 55 00  

Didem AYDINMAKİNA   Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı   211 55 00  

Metin BÜKÜLMEZ   Ulaşım Dairesi Başkanı   211 55 00  

Dr. Aytaç ÜNVERDİ   Fen İşleri Dairesi Başkanı   211 55 00  

Korhan ACAR   Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı   239 37 88  

Sibel BENEK   Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı   229 04 45  

Dilek AYKAÇ   İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı   211 55 00  

Mahmut Korhan KOYUNCU   Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı   211 55 00  

Mehmet Recai ERDİR   Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı   324 11 99  

Aykut HAMZAÇEBİ   Zabıta Dairesi Başkanı   211 55 00  

Ergün PEKER   İtfaiye Dairesi Başkanı   211 55 00  

Senem EKİNCİ   Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı V.   211 55 00  

Rüstem BARIN   Satınalma Dairesi Başkanı   211 55 00  

Güner ALTINEL   Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı   211 55 00  

Nejla HACIOĞLU   Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı   211 55 00